ஏவிளம்பி வருட இரண்டாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் இரவு திருவிழாவில் மகர வாகனத்தில் அம்பாளின் அருட்காட்சி
படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் இரண்டாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் இரவு திருவிழா புகைப்படங்களை(48 photos) முழுமையாக பார்வையிடலாம்.
follow us=>facebook-மட்டுவில் பன்றித்தலைச்சிக் கண்ணகை அம்மன்
இரண்டாம் பங்குனித்திங்கள்  இரவு-2018

Leave a Reply

?>