இரண்டாம் பங்குனித்திங்கள்-காலை

ஏவிளம்பி வருட இரண்டாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் காலை சோடிசிங்க வாகனத்தில் அன்னையின் அருட்காட்சி.
படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் இரண்டாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில்காலை திருவிழா புகைப்படங்களை(46 photos) முழுமையாக பார்வையிடலாம்.
follow us=>facebook-மட்டுவில் பன்றித்தலைச்சிக் கண்ணகை அம்மன்
2ம் பங்குனித்திங்கள்  காலை2018

Leave a Reply

?>