தேவஸ்தானம்
கடிகாரம்
Sri Lanka
பார்வையாளர்கள்

ஒளிப்பதிவுகள் (videos)ஏவிளம்பி வருட இரண்டாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் இரவு திருவிழாவில் மகர வாகனத்தில் அம்பாளின் அருட்காட்சி
படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் இரண்டாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் இரவு திருவிழா புகைப்படங்களை(48 photos) முழுமையாக பார்வையிடலாம்.
follow us=>facebook-மட்டுவில் பன்றித்தலைச்சிக் கண்ணகை அம்மன்
இரண்டாம் பங்குனித்திங்கள்  இரவு-2018

Leave a Reply

*

    ?>