முதலாம் பங்குனித்திங்கள் காலை 2018

ஏவிளம்பி வருட முதலாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் காலை திருவிழாவில் அம்பாள் இடபவாகனத்தில் அருட்காட்சி அளித்தார்.

படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் முதலாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் காலை திருவிழா புகைப்படங்களை(21 photos) முழுமையாக பார்வையிடலாம்.
முதலாம் பங்குனித்திங்கள் காலை 2018

Leave a Reply

?>