தேவஸ்தானம்
கடிகாரம்
Sri Lanka
பார்வையாளர்கள்

Follow us
ஒளிப்பதிவுகள் (videos)3ம் நாள் உற்சவம்-காலையும் மாலையும்-2017

மாலை உற்சவம்

படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் 3ம் நாள் மாலை உற்சவ புகைப்படங்களை(22 photos) முழுமையாக பார்வையிடலாம்
3ம் நாள் மாலை உற்சவம்

காலை உற்சவம்

படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் 3ம் நாள் காலை உற்சவ புகைப்படங்களை(08 photos) முழுமையாக பார்வையிடலாம்
3ம் நாள் காலை உற்சவம்

Leave a Reply

*

?>