தேவஸ்தானம்
கடிகாரம்
Sri Lanka
பார்வையாளர்கள்

Follow us
ஒளிப்பதிவுகள் (videos)முதலாம் பங்குனித்திங்கள் இரவு

ஏவிளம்பி வருட முதலாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் இரவு திருவிழாவில் அம்பாளின் அருட்காட்சி
படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் முதலாம் பங்குனித்திங்கள் உற்சவத்தில் இரவு திருவிழா புகைப்படங்களை(34 photos) முழுமையாக பார்வையிடலாம்.
முதலாம் பங்குனித்திங்கள் இரவு2018

Leave a Reply

*

?>