தேவஸ்தானம்
கடிகாரம்
Sri Lanka
பார்வையாளர்கள்

ஒளிப்பதிவுகள் (videos)தீர்த்ததிருவிழா

படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் தீர்த்ததிருவிழா உற்சவ புகைப்படங்களை(48 photos) முழுமையாக பார்வையிடலாம்
தீர்த்ததிருவிழா

Leave a Reply

*

?>