தேவஸ்தானம்
கடிகாரம்
Sri Lanka
பார்வையாளர்கள்

ஒளிப்பதிவுகள் (videos)சர்வாலயதீபம்

படத்தின் மேல் அழுத்துவதன் (கிளிக்) மூலம் சர்வாலயதீப உற்சவத்தின் புகைப்படங்களை(photos 10) பார்வையிடலாம்.சர்வாலயதீபம்-2018

Leave a Reply

*

?>